Skip to the content

Musikværksted 1. Kl.

Rytmik/Musikværksted for 0. til 2. klasse
Gennem leg, bevægelse og spil udvikles de musikalske grundbegreber: rytme, tonehøjde, melodi, improvisation, form, dynamik og klang.
Undervisningen foregår, såfremt det er muligt, umiddelbart efter skoletid i folkeskolens musiklokaler.
Holdundervisning (8-12 elever).
Der undervises 1 holdlektion á 45 minutter/uge.

Vælg ønsket hold / undervisningssted og tryk tilmeld:
Tilmeld dig