Skip to the content

Priser

Brugerbetaling i kroner incl. moms med mindre andet fremgår Egedal 2018
Soloundervisning  
20 min. pr. mdr. 300
25 min. pr. mdr. 375
Musikgruppe (9 elever) 90 min. - pr. mdr. inkl. pause 375
30 min. pr. mdr. 450
Rytmik  
Rytmikundervisning (8-12 elever) 45 min. – pr. mdr. 200
Sammenspil og kor  
Sammenspil/kor/fællesfag pr. sæson ved betalt instrument-/sangundervisning Gratis
Kun tilmeldt sammenspil eller kor for en ugentlig lektion pr. mdr. 200
Instrumenthold (5-8 elever) 45 min. - pr. mdr. 200
Kor (6-25 elever) 60 min. - pr mdr. 200
Børnemusical  
90 min NB! Pris pr. sæson 600
Billedkunst  
Billedkunst (12-15 elever) 90 min. – pr. mdr. 250
Materialegebyr pr. sæson betales ved 1. rate 200
Udlejning  
Instrument pr. mdr. 80
Forstærker pr. mdr. 30
Indmeldelsesgebyr pr. sæson 75
Søskenderabat  
Deltager flere søskende i instrumentalundervisning, betales der fuld pris for den der går til det dyreste fag. De andre søskende får 25 % rabat på ét fag.  

Tilmelding

En husstand, der på tilmeldingstidspunktet er i restance i musikskolen, vil ikke kunne få optaget børn i musikskolen, før restancen er indfriet.
Tilmelding sker elektronisk her på Egedal Musikskoles hjemmeside.

Nye elever/nytilmelding
Tilmelding/betaling til forskoler, instrumentalundervisning og billedkunst er bindende for de første 3 måneder. For sammenspil/kor og børnemusical er tilmelding/betaling bindende for hele sæsonen.

Fortsætterelever/gentilmelding
Man binder sig ved tilmelding indtil sæsonens ophør. Men fortsætter man med et nyt fag, gælder samme regler som ved nye elever.

Sammenspil/kor
Sammenspil/kor er GRATIS i Egedal Musikskole, når du er tilmeldt et instrumentalfag. Det er læreren, som rekrutterer til sammenspilsholdet. Elever skal være registreret på sammenspilsholdet i musikskolens administrationssystem. Hvis eleven kun går til sammenspil er betalingen bindende for hele sæsonen.

Udmeldelse

Kan kun ske skriftligt til musikskolens kontor.

Nye elever
Har musikskolen ikke modtaget skriftlig udmeldelse, inden de 3 måneder er gået, er tilmelding/betaling bindende indtil sæsonens ophør.

Fortsætterelever
Man binder sig ved tilmelding indtil sæsonens ophør.

Fraflytning
Ved udmeldelse i forbindelse med flytning fra kommunen, skal musikskolen have skriftligt varsel senest 1 måned før flytningsdagen, således at der ved rettidig udmeldelse er betalingsfrihed fra udgangen af den måned, flytningen finder sted.

Bortvisning
Såfremt musiklæreren i løbet af skoleåret skønner, at eleven ikke bør fortsætte med undervisningen, kan musiklæreren og ledelsen indkalde forældrene til samråd og eventuelt herunder sammen udfærdige en skriftlig udmeldelse.

Betaling

Betaling for undervisningen indbetales i 3 rater: d. 1/10, d. 1/1 og d. 1/4. Indmeldelsesgebyr betales på første opkrævning. NB! Opkrævningen sendes til e-Boks.

Søskenderabat
Deltager flere søskende i instrumentalundervisning, betales der fuld pris for den elev, der går til det dyreste fag. Der gives 25% rabat til søskende, dog kun til ét fag pr. søskende.

Undervisningsbetingelser

Musikskolens undervisningsår for sæsonen 2018/2019 løber fra fredag d. 24. august 2018 – fredag d. 21. juni 2019, begge dage inklusive. Elevens fravær skal så vidt muligt altid meddeles til læreren. Eleven har intet krav på at få erstattet forsømte lektioner, heller ikke hvis det skyldes deltagelse i lejrskole, emneuge, skoleudflugter eller lignende. Ved lærerens fravær søges undervisningen overtaget af en vikar eller erstattet af læreren på et senere tidspunkt efter aftale med eleven. Timer ud over 2 manglende lektioner i løbet af sæsonen bliver udbetalt ved sæsonafslutningen, hvis beløbet overstiger 200 kr.

Eksempel:
(ved 25 minutter soloundervisning, 93,75 kr pr. gang, marts 2018 priser):
2 aflyste undervisningsgange ved sæsonafslutning – ingen tilbagebetaling
4 aflyste gange ( 2* 93,75 kr = 187,50 kr) – ingen tilbagebetaling
5 aflyste gange (3*93,75 kr = 281,25 ) – 281,25 kr tilbagebetales

Instrumentleje

Musikskolen udlejer instrumenter for 80 kr./md. og forstærkere (guitar/bas) for 30 kr./md. i det omfang, disse forefindes. Det er ikke muligt at leje trommesæt, klaver, keyboard eller blokfløjte.Prisen gælder for vores egne instrumenter. Hvis vi lejer fra andre musikskoler, er det deres pris, der gælder. Ved leje af instrumenter/forstærkere påhviler det lejer at vedligeholde dem. Lejeren har da også ansvaret for udbedring af skader påført instrument/forstærker i udlejningsperioden, såfremt det ikke skyldes almindelig slitage. Reparationen kan først iværksættes, når musikskolens kontor har godkendt det. Lejede instrumenter/forstærkere leveres tilbage til musikskolens kontor lige efter sæsonafslutningen, med mindre andet er aftalt.

Noder

Noder og andet undervisningsmateriale skal betales af eleven.

Indmeldelsesgebyr

Dækker bl.a. udgifter til medlemsskab af Damusa, Copydan samt nødvendige afgifter til det offentlige.

Behandling af personoplysninger

Egedal Kommune og musikskolen passer godt på de personoplysninger, vi behandler i musikskolen.
Se mere om Egedal Kommunes behandling af personoplysninger HER

Billeder/video

Musikskolen forbeholder sig ret til at bruge billeder/video taget i undervisningssituationer, koncerter mv. til PR, musikskolens brochurer, pressemeddelelser, plakater, hjemmesider. Ved indmeldelse i musikskolen giver du samtidig samtykke hertil. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage. Ønsker du ikke, at billeder af dig selv eller dit barn skal figurere i vores materiale, skal det meddeles kontoret, så vil vi tage hensyn til dette.

Adgang i Stenløse Kulturhus

Den tilmeldte elev får adgang til Stenløse Kulturhus med sit sundhedskort, som køres igennem scanneren ved indgangsdøren. Når du tilmelder en elev i musikskolen, gives der ved tilmeldingen samtidigt samtykke til, at Egedal Kommune registrerer eleven i sin indgangsdatabase, så eleven har adgang, når eleven kører sit sundhedskort igennem scanneren. Oplysningerne om, hvornår eleven er gået ind registreres i 30 dage, hvorefter det slettes. Det bliver ikke registreret, hvornår eleven igen forlader huset.

Sæsonen 2018/2019

Musikskolen følger så vidt muligt folkeskolernes ferieplan. En undervisningssæson består af 36 ugers undervisning (36 gange).

Sommerferie
Musikskolen holder undervisninglukket fra:
Fredag d. 28. juni 2018 – torsdag d. 23. august 2018

Sæsonstart (første dag)
Fredag d. 24. august 2018

Sæsonafslutning (sidste dag)
Fredag d. 21. juni 2019

Efterårsferie (uge 42)
Lørdag d. 13. oktober 2018 – Søndag d. 21. oktober 2018

Juleferie
Torsdag d. 20. december 2018 – Søndag d. 6. januar 2019

Vinterferie (uge 7)
Lørdag d. 10. februar 2019 – Søndag d. 17. februar 2019

Påskeferie
Lørdag d. 13. april 2019 – mandag d. 22. april 2019

Undervisningsfri p.g.a. møder og Musikkens Dag
Tirsdag d. 23. april 2019 – onsdag d. 24. april 2018

St. Bededag
Fredag d. 17. maj 2019

Kr. Himmelfartsdag
Torsdag d. 30. maj 2019 – Søndag d. 2. juni 2019

Grundlovsdag
Onsdag d. 5. juni 2019

Pinseferie
Lørdag den 8. juni 2019 – Tirsdag d. 11. juni 2019

Sommerferie
Musikskolen holder undervisninglukket fra:
Lørdag d. 22. juni 2019
Enkelte lærere vil efterlæse timer i uge 26, 2019

Alle dage inklusive.