Skip to the content

Målsætning, vision og kerneopgave

Egedal Musikskole er en kommunal musikskole, der financieres af Egedal Kommune, Kulturministeriet og brugernes egen betaling. Musikskolen tilbyder tilskudsberettiget undervisning for elever op til 25 år.

Undervisningen foregår på kommunens skoler, Stenløse Kulturhus, Smørum Idrætscenter og Græstedgård.

Det er muligt at leje stort set alle typer af instrumenter på musikskolen. Det er ikke muligt at leje keyboard, klaver, blokfløjte og trommesæt. Såfremt man selv ønsker at købe instrument, er musikskolen behjælpelig med indkøb.

Tilmelding til musikskolen sker elektronisk på www.egedalmusik.dk.

Det er musikskolens målsætning

 • at bibringe den enkelte elev færdigheder, der kan udvikles i såvel fællesskab med andre som individuelt.
 • gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling samt øge deres forståelse for sig selv som en del af et fællesskab.
 • at virke til fremme af det lokale musikmiljø.
 • at have undervisere med den højest mulige uddannelsesmæssige og pædagogiske kompetence.
 • at skabe et godt miljø og gode fysiske rammer til gavn og inspiration for både skolens elever og ansatte.
 • at fremme lysten til nytænkning og kreativitet hos  de ansatte i det daglige arbejde.
 • at servicere kundekredsen gennem bedst mulig kommunikation, både i form af faste daglige telefontider, lokalpressen samt en veludviklet hjemmeside.
 • at tilpasse undervisningen i overensstemmelse med den faglige/kulturelle udvikling.
 • at udvikle og fremme elevernes evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud.

Egedal Musikskoles vision er

 • Egedal Musikskole vil skabe læring og dannelse for Egedals børn og unge igennem et musikalsk kendskab og kundskab.

 •  I Stenløse Kulturhus vil Musikskolen dyrke musik og kunst i kulturelle fællesskaber og lege med pædagogisk og musikalsk udvikling.

 • I samarbejde med Folkeskolen vil Musikskolen medvirke til at børn får et møde med – og et kendskab til musikken igennem et instrument.

Egedal Musikskoles kerneopgave er: Musikmiljøer

 • Vi skal skabe læring og dannelse igennem musikalsk kendskab og kundskab.


Visionen er skabt i foråret 2016 i samarbejde med:

Ung Egedal, ungdomsskoleleder, Thomas N. Feldborg Bruun
Ung Egedal viceungdomsskoleleder, Erik Rasmussen
Folkeskole, Distriktsskoleleder, Lise Boye
TR, Egedal Musikskole, Atte Jensen
FU-formand, Egedal Musikskole, Steen Meier
Centerchef, CPK, Mona Dates Jørgensen
Kultur & Fritidschef, CPK, Peter Rugholm
Tidligere musikskoleleder, Bjarne Kulmbak
Tidligere souschef Egedal Musikskole (arrangør af – og vært for  seminaret), Mikkel Benn
2. viceborgmester, Ib Sørensen
Proceskonsulent Karen Haarbo