Skip to the content

Orientering om Corona-virus

Egedal Musikskole følger naturligvis nøje situationen vedrørende Corona-virus og myndighedernes anvisninger i forhold til at mindske smittespredning. Vi henviser til Egedal Kommunes hjemmeside og opdaterer vores egen hjemmeside løbende.

Egedal Kommunes hjemmeside

Der er senest udsendt mail pr. 24. marts 2020 til alle brugere:

"Som følge af den forlængede varighed af myndighedernes tiltag er Musikskolen fortsat lukket foreløbig frem til og med den 13. april. Der vil i denne periode ikke være nogen faste brugerbetalte aktiviteter af nogen art i Musikskolen. Den enkelte lærer vil bevare kontakten til de elever, der ønsker det og tilbyde nogle særlige tilbud, ind til den normale undervisning kan genoptages. Musikskolens administration kan kontaktes på mail samt på telefon i den normale telefontid.

Mange af jer gør brug af de ekstra tilbud, som musikskolen udbyder i disse specielle Covid-19 dage. Det er rigtig dejligt, at kunne bevare kontakten og inspirere til musikalske meningsfulde stunder for jer, der ønsker det. Vi håber på at kunne genoptage en normaliseret undervisning igen efter påske.

I forhold til den af Covid-19 aflyste undervisning og brugerbetalingsdelen på undervisningen, følger vi de regler, som byrådet har besluttet, der siger at: ”Aflyste timer ud over 3 manglende lektioner i løbet af sæsonen bliver udbetalt til brugeren ved sæsonafslutningen.” I vil derfor pr. person blive modregnet de samlede timer, som musikskolen ikke har kunne gennemføre ved sæsonafslutningen. Sæsonen består af 36 undervisningsgange og aflyste undervisningsgange ud over 33 gange vil blive modregnet. Så hvis man eksempelvis kun har modtaget 31 lektioner ved sæsonafslutningen, vil der være tilbagebetaling for 2 lektioner.

Husk at de mange tilbud, som musikskolen gennemfører ved fjernundervisning eller anden kontakt i Covid-19 lukkeperioden er gratis for alle elever i musikskolen, og at det ikke tæller i den endelige modregning ved sæsonafslutningen. Vi håber på jeres forståelse og opbakning, og glæder os til at spille med jer alle sammen ved fysisk fremmøde igen på den anden side.

Venlig hilsen Egedal Musikskole.”

Egedal Musikskole