Skip to the content

Orientering om Corona-virus

Egedal Musikskole følger naturligvis nøje situationen vedrørende Corona-virus og myndighedernes anvisninger i forhold til at mindske smittespredning. Vi henviser til Egedal Kommunes hjemmeside og opdaterer vores egen hjemmeside løbende.

Egedal Kommunes hjemmeside

Der er senest udsendt mail pr. 24. marts 2020 til alle brugere:

"Som følge af den forlængede varighed af myndighedernes tiltag er Musikskolen fortsat lukket foreløbig frem til og med den 13. april. Der vil i denne periode ikke være nogen faste brugerbetalte aktiviteter af nogen art i Musikskolen. Den enkelte lærer vil bevare kontakten til de elever, der ønsker det og tilbyde nogle særlige tilbud, ind til den normale undervisning kan genoptages. Musikskolens administration kan kontaktes på mail samt på telefon i den normale telefontid.

Mange af jer gør brug af de ekstra tilbud, som musikskolen udbyder i disse specielle Covid-19 dage. Det er rigtig dejligt, at kunne bevare kontakten og inspirere til musikalske meningsfulde stunder for jer, der ønsker det. Vi håber på at kunne genoptage en normaliseret undervisning igen efter påske.

I forhold til den af Covid-19 aflyste undervisning og brugerbetalingsdelen på undervisningen, følger vi de regler, som byrådet har besluttet, der siger at: ”Aflyste timer ud over 3 manglende lektioner i løbet af sæsonen bliver udbetalt til brugeren ved sæsonafslutningen.” I vil derfor pr. person blive modregnet de samlede timer, som musikskolen ikke har kunne gennemføre ved sæsonafslutningen. Sæsonen består af 36 undervisningsgange og aflyste undervisningsgange ud over 33 gange vil blive modregnet. Så hvis man eksempelvis kun har modtaget 31 lektioner ved sæsonafslutningen, vil der være tilbagebetaling for 2 lektioner.

Husk at de mange tilbud, som musikskolen gennemfører ved fjernundervisning eller anden kontakt i Covid-19 lukkeperioden er gratis for alle elever i musikskolen, og at det ikke tæller i den endelige modregning ved sæsonafslutningen. Vi håber på jeres forståelse og opbakning, og glæder os til at spille med jer alle sammen ved fysisk fremmøde igen på den anden side.

Venlig hilsen Egedal Musikskole.”

_________________________ 

Fra d. 8. april 2020:

"Kære forældre og elever.

Som følge af den forlængede varighed af myndighedernes tiltag er Musikskolen fortsat fysisk lukket foreløbig frem til og med den 10. maj 2020.

Den enkelte lærer vil fortsat bevare kontakten til de elever, der ønsker det med nogle særlige tilbud, ind til undervisningen kan genoptages. Alle de tilbud, der udbydes i den fortsatte nedlukningsperiode, er midlertidige og handler om at bevare en personlig kontakt imellem lærer og elev med en pædagogisk opfølgning på den enkelte elevs læring og musiske udvikling. Musikskolen vil informere om, hvordan og hvornår undervisningen kan genoptages, og der igen føres protokol over fremmøde. 

Vi glæder os helt vildt til, at vi kan mødes i musikken og kulturen fysisk igen. Vi er stolte over vores musikskole og vores musikmiljø i Egedal. For at bevare miljøet og musikskolen, er vi afhængige af, at få en tilkendegivelse og en gentilmelding fra jer, som gerne fortsætter i næste sæson. Det er en mærkelig tid, vi oplever lige nu. Men det er ikke desto mindre vigtigt, at vi holder fast i de ting, der gør os glade og udfordrer os. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at gøre næste sæson til et spændende og inspirerende år i Musikskolen sammen med jer!

I får separat mail og link den 14. april om gentilmelding. Nu holder vi helt påskelukket. Musikskolens administration kan igen kontaktes på mail samt på telefon i den normale telefontid fra d. 14. april.

Her en lille video om Nomadeorkestret, der udsprang af vores seneste projektuge:

https://www.youtube.com/watch?v=ie7YY_diTGo&t=1s

God påske!
Venlig hilsen Egedal Musikskole"
_______________________

Fra d. 08. maj 2020:


"Kære forældre og elever.

Så blev det desværre heller ikke i denne omgang at Musikskolen kunne åbne fysisk op igen.

Som siden d. 12. marts vil Egedal Musikskole fortsat være fysisk lukket for al skemalagt fysisk undervisning for enkeltpersoner og grupper frem til og med d. 8. juni 2020. Ligeledes vil alle arrangementer minimum frem til d. 8. juni være enten aflyst eller udskudt. Dette vil løbende fremgå af kalenderen på egedalmusik.dk

På trods af den fysiske nedlukning er der foregået masser af fjernundervisning, projektudvikling og fællesprojekter igennem nedlukningsperioden. Det vil vi fortsætte med og håber, at så mange som muligt af jer elever vil deltage og på den måde fortsat bevare kontakten til Musikskolen.

Musikken og kulturen har i Corona-krisen bekræftet sin betydning for fællesskabet og sammenhængskraften, men er også blevet presset hårdt på især den professionelt udøvende del. Husk at oplev og støt op om kunsten og kulturen, når I får mulighed for det igen.

Vi glæder os kun endnu mere til at møde jer fysisk og glæder os samtidig over den nærhed og styrkelsen af relationerne, vi har oplevet fra jer under den fysiske nedlukning.

Husk at perioden for gentilmelding til næste sæson udløber d. 15. maj. Herefter er det først til mølle.

Vi ses fysisk d. 8. juni. I vil blive orienteret om selve genåbningens forhold og forbehold op til d. 8. juni. Administrationen kan kontaktes igen fra d. 11. maj kl. 09:00.

God St. Bededag til alle.
Venlig hilsen Egedal Musikskole.

_______________________

Fra d. 27. maj 2020:

Kære elever og forældre.

Åbning af Egedal Musikskole
Her til aften besluttede Byrådet i Egedal at genåbne kultur- og fritidsaktiviteter samt faciliteter på Musik- og Kulturskoleområdet. Det betyder, at Egedal Musikskole kan starte undervisning igen fra på tirsdag d. 2. juni! Vi savner jer og kan med glæde også fortælle, at vi har forlænget sæsonen en uge, så sidste undervisningsdag i denne sæson bliver fredag d. 26. juni.

Åbning i faser
Der er ikke tale om en fuld genåbning, da vi skal kunne starte forsvarligt. Derfor starter vi kun op med soloundervisning den første uge – uge 23. Der er enkelte aktiviteter, som vi har været nødt til at flytte til et andet lokale i nærområdet. I vil blive orienteret af jeres faglærer herom.

Mandag d. 8. juni håber vi på at starte hold op undtagen Børnemusical, som tidligst starter d. 15. juni efter en særplan.

De hold der overstiger 10 personer inklusiv lærer vil blive opdelt i et starthold og et sluthold. I vil få nærmere besked i midten af næste uge af jeres faglærer. Ligeledes vil I få besked, hvis aktiviteten er flyttet til et andet lokale.

Lokaler
Opstart af aktiviteter er med det forbehold, at Egedal Kommune har mulighed for at stille egnede lokaler til rådighed. Musikskolen råder ikke over egne lokaler og er afhængig af et multifunktionelt brug med mange brugere og interessenter, der alle planlægger i et nødberedskab.

Retningslinjer
Der er en række forhold, som vi naturligvis skal leve op til, for at kunne gennemføre aktiviteterne. Kulturministeriet er i dag udkommet med nye overordnede retningslinjer for foreningsliv samt folkeoplysende og kulturelle indendørs aktiviteter.

Vi har derudover to sæt retningslinjer, som peger direkte på Musikskolen - de vejledende retningslinjer fra Danske Musik- og Kulturskoler (DMK) og de lokale retningslinjer for Egedal Musikskole, som er kvalificeret af musikskolelærerne. Retningslinjerne fra DMK orienterer om særlige opmærksomheder, der er gældende for enkelte instrumentområder. Inden I kommer til undervisning, er det vigtigt, at I orienterer jer grundigt i retningslinjerne. Særligt omkring adgang, afbud, afstand, hygiejne og eget instrument. I kan finde dem på egedalmusik.dk/praktisk-info, som løbende opdateres: Corona-retningslinjer

Vi ses fra på tirsdag
Det er helt fantastisk, at vi endelig må ses fysisk igen. Lad os sammen være tålmodige og rummelige, så vi i ro og mag kan genoprette vores gode relationer og få musikken og kunsten til igen at blomstre i Egedal!

Link til forældrebrev.

Egedal Musikskole