Skip to the content

Samarbejde mellem Egedal Musikskole og Distriktsskole Ganløse

Egedal Musikskole har i forlængelse af den nye folkeskolereform og “Åben Skole” i sæsonen 2016/2017 indgået partnerskab med Distriktsskole Ganløse (Ganløse Skole, Slagslunde Skole). På Distriktsskole Ganløse består samarbejdet i at musikskolelærere, i samarbejde med børnehaveklasselederne, tilbyder:

Ganløse Skole:
Musikprofilklasse i 1. klasser i 3 lektioner ugentligt (musik og bevægelse).

Slagslunde Skole:
Musikprofilklasser i 5 lektioner ugentligt (musik og bevægelse).

I sæsonen 2017/2018 fortsættes et 4-årigt pilotprojekt med en musikprofilklasse fra 0. klasse til og med 3. klasse. Pilotprojektet blev påbegyndt i august 2015.

Læs mere om Musikprofilklassen på:
http://www.distriktsskole-ganloese.dk/profil/musikprofilklasse

Det overordnede formål for Egedal Musikskoles samarbejde med Distriktsskole Ganløse er at: ”Give børn i skolealderen mulighed for at møde musikken igennem et instrument i inkluderende fællesskaber og, i fællesskab, at opbygge attraktive musikmiljøer i kommunen og medvirke til udviklingen af det musikfaglige tilbud til børn og unge i den sammenhængende skoledags rammer. Ydermere har aftalen til formål at understøtte og operationalisere kommunens strategiske mål for ”trivsel, læring og dannelse.”

I foråret 2017 så vi et helt konkret resultat af samarbejdet. Komponisten Jakob Høgsbro havde komponeret og arrangeret et værk specielt til os. Ved “Musikkens Dag” dirigerede Jakob Høgsbro et stort orkester på 350 deltagere bestående af lærere, instrumentklasseelever fra Distriktsskole Ølstykke og musikprofilklasseelever fra Distriktsskole Ganløse.

Link til video om Musikkens Dag 2017:

Musik & Værdi
Ny banebrydende forskning om vores omfattende samarbejde omkring musik med folkeskolen i Egedal:
Presse: Final Musik og Værdi_Egedal Kommune_pressemeddelelse
Rapport: Egedal_rapport_Finn Holst_1018