Skip to the content

Samarbejde mellem Egedal Musikskole og Distriktsskole Ølstykke

Egedal Musikskole har, i forlængelse af den nye folkeskolereform og “Åben Skole”, indgået et partnerskab med Distriktsskole Ølstykke.

På Distriktsskole Ølstykke (Maglehøjskolen, Hampelandskolen, Toftehøjskolen) består partnerskabet i at musikskolelærere, i samarbejde med folkeskolernes musiklærere og børnehaveklasseledere, tilbyder:

  • Kompagnonundervisning i alle 0. klasser i 1 lektion ugentligt (musik og bevægelse).
  • 1. klasse instrumentklasse i 2 lektioner ugentligt (instrumentalundervisning).
  • 2. klasse instrumentklasse i 2 lektioner ugentligt (instrumentalundervisning).
  • 3. klasse instrumentklasse sammenspil 1 lektion ugentligt (nyt sæson 17/18)

Instrumentalundervisningen vil typisk være undervisning af hold eller hele klasser.

Det overordnede formål med partnerskabet er at:
“Give børn i skolealderen mulighed for at møde musikken igennem et instrument i inkluderende fællesskaber og, i fællesskab, at opbygge attraktive musikmiljøer i kommunen og medvirke til udviklingen af det musikfaglige tilbud til børn og unge i den sammenhængende skoledags rammer. Ydermere har aftalen til formål at understøtte og operationalisere kommunens strategiske mål for ”trivsel, læring og dannelse.”

I foråret 2017 så vi et helt konkret resultat af samarbejdet. Komponisten Jakob Høgsbro havde komponeret og arrangeret et værk specielt til Egedal. Ved “Musikkens Dag” dirigerede Jakob Høgsbro et stort orkester på 350 deltagere bestående af lærere, instrumentklasseelever fra Distriktsskole Ølstykke og musikprofilklasseelever fra Distriktsskole Ganløse.

Mere om Distriktsskole Ølstykke:
http://www.distriktsskole-oelstykke.dk/

Link til video om Musikkens Dag 2017:

Musik & Værdi
Ny banebrydende forskning om vores omfattende samarbejde omkring musik med folkeskolen i Egedal:
Presse: Final Musik og Værdi_Egedal Kommune_pressemeddelelse
Rapport: Egedal_rapport_Finn Holst_1018